“Аденозинтрифосфат құрылысын сипаттау” тақырыбындағы сабақ