оқу жөніндегі орынбасары жанындағы әдістемелік кеңес отырысы